TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN CHO THUÊ, Lô 33-5, 33-6
  • CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN CHO THUÊ, Lô 33-5, 33-6
  • CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN CHO THUÊ, Lô 33-5, 33-6

CÔNG TRÌNH: NHÀ XƯỞNG TIÊU CHUẨN CHO THUÊ, Lô 33-5, 33-6

Quy mô:

: 15000 m2

Địa chỉ

: KCN Phước Đông

Chủ đầu tư

: VRG

Tổng thầu

: Công ty CP Cơ Khí Xây Dưng TM & DV ÁNH DƯƠNG

Chia sẻ

Dự án khác