TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

Tuyển dụng

Tuyển dụng 2 nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng 2 nhân viên kinh doanh

Hãng sơn Benzo cần tuyển  thêm 02 nhân viên kinh doanh tài năng

Chi tiết