Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự án Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Hongtieshi

Dự án Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Hongtieshi

Dự án Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Hongtieshi tại KCN SVAY RIENG-CAMPUCHIA

Chia sẻ

Dự án Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Hongtieshi tại KCN SVAY RIENG-CAMPUCHIA gồm 7 nhà xưởng được thi công chia làm 2 giai đoạn, nhà xưởng 6,7 thuộc dự án 62.359m2 trị giá hơn 45 tỷ đồng.

Ngày 16 tháng 03 năm 2019, Trường Phú Steel ký kết hợp đồng Thiết kế, Sản Xuất, Thi Công và Lắp dựng phần Kết Cấu Thép Nhà Xưởng Hongtieshi tại KCN SVAY RIENG-CAMPUCHIA.  

Dự án gồm 7 nhà xưởng được thi công chia làm 2 giai đoạn, nhà xưởng 6,7 thuộc dự án 62.359m2 trị giá hơn 45 tỷ đồng.

  • NHÀ XƯỞNG 1: K46x115m;
  • NHÀ XƯỞNG 2: K46x118m;
  • NHÀ XƯỞNG 3:  K46x118m;
  • NHÀ XƯỞNG 4: K46x150m;
  • NHÀ XƯỞNG 5: K46x140m;
  • NHÀ XƯỞNG 6: K46x144m;
  • NHÀ XƯỞNG 7: K46x159m;

Toàn bộ dự án KẾT CẤU KHUNG THÉP được sản xuất, chế tạo tại nhà máy Công ty Xây Dựng & Kết Cấu Thép TRƯỜNG PHÚ tại Khu 7, Thị trấn Uyên Hưng,  Tân Uyên,  Bình Dương. Cấu kiện sau khi hoàn thành nghiệm thu tại nhà máy sẽ được vận chuyển sang Khu công nghiệp SVAY RIENG-CAMPUCHIA để tiến hành thi công lắp dựng. TRƯỜNG PHÚ STEEL sẽ hoàn thành bàn giao các hạng mục dự án cho chủ đầu tư trong thời gian 90 ngày.

Được biết Công ty Xây Dựng & Kết Cấu Thép TRƯỜNG PHÚ đã nhiều lần xuất khẩu khung kèo sang Campuchia.

Dự án khác