Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự án Nhà máy AA Tây Ninh
  • Dự án Nhà máy AA Tây Ninh

Dự án Nhà máy AA Tây Ninh

Quy mô

: 120.000 m2

Địa chỉ

: Ấp Bùng Binh, X.Hưng Thuận, H.Tràng Bàng, Tây Ninh

Chủ đầu tư

: Công ty Cổ phần XD KT AA

Tổng thầu

: Giai đoạn 1: Đại Nải

: Giai đoạn 2: Hưng Thịnh Long An

Chia sẻ

Dự án khác

Dự án Uni Win & Packer

Dự án Uni Win & Packer

Chủ đầu tư: Công ty TNHH G & E Việt Nam (USA)

Chi tiết