Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự án Nhà máy chế biến gỗ và hạt điều
  • Dự án Nhà máy chế biến gỗ và hạt điều
  • Dự án Nhà máy chế biến gỗ và hạt điều

Dự án Nhà máy chế biến gỗ và hạt điều

Quy mô:

: 60.000 m2

Địa chỉ

: KCN Đồng Xoài 1, X.Tân Thành, TX. Đồng Xoài, T. Bình Phước

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH SX TM DV Mai Thành

Tổng thầu

: Công ty TNHH XD Cầu đường Sông Mã

Chia sẻ

Dự án khác

Dự án Uni Win & Packer

Dự án Uni Win & Packer

Chủ đầu tư: Công ty TNHH G & E Việt Nam (USA)

Chi tiết