TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2
  • Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2
  • Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2
  • Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2

Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2

Hạng Mục

: Dự Án Sales Gallery của khu đô thị Sài Gòn Bình An Quận 2 

Địa chỉ

: Sài Gòn Bình An Quận 2

Chủ đầu tư

: Tập đoàn Him Lam

Diện Tích

: 16000m2 trong đại dự án 117,4 ha

Chia sẻ

Dự án khác