Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự án Uni Win & Packer
  • Dự án Uni Win & Packer

Dự án Uni Win & Packer

Quy mô

: 100.900 m2

Địa chỉ

: Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 6, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai.

Chủ đầu tư

: Công ty TNHH G & E Việt Nam (USA)

Tổng thầu

: Thế Kỹ, Vũ Hoàn Dũng, Thiên Phát Lộc

 

Chia sẻ

Dự án khác