TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • NHÀ MÁY ĐẠI VIỆT(Long An)
  • NHÀ MÁY ĐẠI VIỆT(Long An)
  • NHÀ MÁY ĐẠI VIỆT(Long An)

NHÀ MÁY ĐẠI VIỆT(Long An)

Quy mô:

: 62.000 m2

Địa chỉ

: CNN Hải Sơn, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH Sản Xuất Tập Đoàn ĐẠI VIỆT

Tổng thầu

: Công Ty TNHH TRACOTECH

Chia sẻ

Dự án khác