Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT Land
  • Nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT Land
  • Nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT Land

Nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT Land

Tên dự án

: Nhà xưởng dịch vụ cho thuê GT Land.

Chủ đầu tư dự án

: Công Ty TNHH Gia Thùy

Nhà thầu thi công

: Công Ty TNHH Gia Thùy

Địa điểm thi công

: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai

Diện tích nhà xưởng thi công

: Với diện tích đất là 33570m2

Ngày bắt đầu thi công

: 15/08/2019

Thi công 2 giai đoạn

: GĐ 1 cty Á Long thi công KCT , GD 2 cty Trí Việt

Chia sẻ

Dự án khác

Dự án Uni Win & Packer

Dự án Uni Win & Packer

Chủ đầu tư: Công ty TNHH G & E Việt Nam (USA)

Chi tiết