TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng
  • Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng
  • Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng
  • Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng
  • Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng

Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng

Hạng Mục

: Dự Án Kho Thủy Sản FIMEX Sóc Trăng

Địa chỉ

: QL1A - Sóc Trăng

Chủ đầu tư

: TẬP ĐOÀN SAO TA

Tổng Thầu

: HIỆP THÀNH CÔNG

Chia sẻ

Dự án khác