TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài (Đơn vị: m)

Chiều rộng (Đơn vị: m)

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

  • Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION
  • Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION
  • Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION
  • Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION
  • Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION

Dự Án VINA PRIDE SEAFOODS FACTORY EXTENSION

Quy mô:

: 7500 m2

Địa chỉ

:LÔ Q2-2A. đường TRUNG TÂM, KCN LONG HẬU, huyện CẦN GIUỘC, tỉnh LONG AN

Chủ đầu tư

: Công Ty TNHH VINA PRIDE SEAFOODS

Tổng Thầu 

: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng HD STEEL

Chia sẻ

Dự án khác