TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

Cách sơn hiệu quả

Hướng dẫn pha sơn chống rỉ với xăng A92 A95

Hướng dẫn pha sơn chống rỉ với xăng A92 A95

Mục đích của xăng là dung môi pha loãng sơn để dễ dàng sử dụng. Đối với thợ sơn chuyên nghiệp chỉ cần đổ xăng A92 A95 vào đến khi nào đạt tiêu chuẩn thì dừng.

Chi tiết