Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

Sơn ống pccc

Khám phá các sản phẩm Sơn Benzo

Sơn ống thép mạ kẽm 1 thành phần

  • Hệ sơn chuyên dùng
  • Thứ tự ưu tiên khuyên dùng trong ngành PCCC
  • Chi phí tiết kiệm nhất

Sơn ống thép mạ kẽm 2 thành phần

  • Hệ sơn chuyên dùng
  • Thứ tự ưu tiên khuyên dùng trong ngành PCCC
  • Chi phí tiết kiệm nhất