TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài

Chiều rộng

Đơn vị: m

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

Sơn chống cháy Acrylic

Khám phá các sản phẩm Sơn Benzo

Sơn chống cháy Acrylic Benzo

  • Thành phần dễ dàng sử dụng,
  • Độ phủ cao tiết kiệm chi phí
  • Khả năng chống cháy