TextBody
Tính sơn

Tính số lượng sơn cần thiết

Sử dụng phần mềm tính sơn để dự tính được số lượng sơn bạn cần.Chỉ cần nhập chính xác kích thước chiều cao và chiều dài của bề mặt bạn muốn sơn.

Chiều dài (Đơn vị: m)

Chiều rộng (Đơn vị: m)

Số đo của bạn:

Lượng sơn cần thiết:

Xử lý sự cố

Hiện tượng nứt màng sơn kim loại

Hiện tượng nứt màng sơn kim loại

Xử lý ngay vấn đề màng sơn bị nứt, bảo vệ màn sơn tối ưu. Nếu bạn muốn kim loại được bền lâu... 

Chi tiết